Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zmiany w prawie pracy – stan prawny 02.2023 r.

Kod szkolenia: BHP 22

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień z zakresu przepisów prawa pracy uwzględniające zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy i innych ustaw w 2022/2023 roku. Stan prawny omawianych tematów: luty 2023 rok.

Cena

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie po odbytym szkoleniu, oraz przerwa kawowa

360 zł + VAT

cena regularna

320 zł + VAT

cena promocyjna
w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM" oraz członkowie Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie

Terminy i miejsca

Czas trwania: 1 dzień

zapytaj o szkolenie zamknięte

Zgłoszenie

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem 504 255 339.

Wypełniony formularz prosimy wysyłać
na adres: szkolenia@system-biuro.com

Opis szkolenia

godz. 8.30 – 9.00 – rejestracja Uczestników warsztatów szkoleniowych
godz. 09.00 – 15.00

 1. Badanie trzeźwości zatrudnionych:
  • zakres badania i procedura kontroli trzeźwości
  • obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów wprowadzonych do Kodeksu
  • pracy dot. badania trzeźwości zatrudnionych (nie tylko pracowników)
  • określenie metod, zasad badania, oraz uprawnionych do ich przeprowadzania
  • wprowadzenie do wewnętrznych zakładowych regulacji ( regulamin pracy czy obwieszczenia); zasad dot. badania trzeźwości, wraz z powiadomieniem pracowników
  • niedopuszczenie pracownika do pracy i konsekwencje dla badanego
  • uprawnienia innych organów (np. policji)w zakresie badania trzeźwości
 2. Praca zdalna:
  • definicja pracy zdalnej
  • definicja okazjonalnej pracy zdalnej
  • obowiązki i uprawnienia stron pracy zdalnej, możliwość rezygnacji z pracy zdalnej
  • szczegółowy katalog obowiązków pracodawcy w odniesieniu do pracownika zdalnego
  • rodzaje prac obejmujących zakaz – pracy zdalnej
  • uprawnienia pracodawcy do kontroli pracownika zdalnego w miejscu wykonywania pracy zdalnej
  • zasady bhp przy pracy zdalnej
 3. Dwuetapowy wzrost minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej:
  • wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia na wysokość świadczeń od nich zależnych
  • ochrona wynagrodzenia za pracę, potrącenia z wynagrodzenia
 4. Zmiany w przepisach dot. uprawnień rodzicielskich dla pracowników:
  • zmiany w urlopach ojcowskich
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski
  • zmiany w zasiłkach macierzyńskich
 5. Obowiązki pracodawcy wynikające z nowej ustawy o obronie Ojczyzny
 6. Ochrona sygnalistów – zadania pracodawców
 7. Wybrane zagadnienia przepisów prawa pracy – aktualne regulacje dot. min:
  • nawiązanie i rozwiązanie umów o prace
  • umowa o pracę, a umowa cywilnoprawna w sferze orzecznictwa SN
  • zmiany warunków umowy o pracę (wypowiedzenia zmieniające)
  • urlopy wypoczynkowe i dodatkowe, obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracowników
  • ekwiwalent za urlop niewykorzystany a należny
  • urlop na żądanie
 8. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracowników
 9. Inne zagadnienia prawa pracy wynikające z pytań, uwag i wniosków słuchaczy
 10. Wyjaśnienia i stanowiska departamentu prawnego GIP min. w temacie:
  • rozliczenia podroży służbowych kierowców w transporcie międzynarodowym, ewidencjonowanie czasu pracy
  • systemu teleinformatycznego do obsługi umów i dokumentacje pracowniczej

Trenerzy

mgr Pelagia Piega – doradca z zakresu prawa pracy, Członek Stowarzyszenia Ochrony Pracy, były Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Wieloletni wykładowca w Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, 506 129 076, dariusz.okraska@system-biuro.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska
42-202 Częstochowa ul. Matejki 42
Bank Millennium O / Częstochowa 76 1160 2202 0000 0005 4446 3540 

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska zastrzega sobie prawodo odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia
z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności