Systemy Zarządzania

Systemy zarządzania funkcjonujące zgodnie z międzynarodowymi normami pozwalają skutecznie koordynować działania Organizacji. Pomagają one uporządkować jej funkcjonowanie, obniżyć koszty wielu działań, a także zwiększyć przychody. Posiadanie certyfikowanych systemów zarządzania podnosi prestiż przedsiębiorstw i pozwala im stać się bardziej wiarygodnymi w oczach obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych oraz klientów. Czasem okazuje się warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy z dużymi, międzynarodowymi organizacjami.

Specjaliści Biura „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska mają bogate doświadczenie we wdrażaniu, doskonaleniu, a także auditowaniu systemów zarządzania. Realizujemy działania w zakresie następujących systemów zarządzania: jakością, środowiskowego, BHP, energią oraz bezpieczeństwem informacji.

Wdrażanie systemów zarządzania

Wdrażanie systemu zarządzania w danej organizacji rozpoczynamy od zapoznania się ze specyfiką jej funkcjonowania oraz rozpoznania jej potrzeb, tak aby system był do niej optymalnie dopasowany. Dokumentację systemową opracowujemy wspólnie z Klientem, uwzględniając jego potrzeby i sugestie, dzięki czemu jest ona doskonale dostosowana do charakteru danej organizacji. Razem z Klientem uczestniczymy w audicie certyfikującym, wspierając go swoją merytoryczną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Pomagamy mu również w opracowywaniu i wdrażaniu wszelkiego rodzaju działań korekcyjnych i korygujących.

Doskonalenie systemów zarządzania

Klientom, którzy posiadają wdrożone systemy zarządzania oferujemy ich doskonalenie m.in. poprzez weryfikację i uproszczenie dokumentacji oraz opracowanie i pomoc w realizacji działań doskonalących. Ponadto pomagamy w integracji systemów zarządzania, a także prowadzimy szkolenia doskonalące dla personelu wykonującego audity wewnętrzne, osób zarządzających auditami wewnętrznymi oraz pełnomocników systemu zarządzania.

Auditowanie systemów zarządzania

W zależności od stopnia wdrożenia systemów zarządzania oferujemy również wykonanie różnego rodzaju auditów:

Audity wstępne nieudokumentowanych systemów zarządzania
Mają na celu sprawdzenie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie pod kątem spełnienia wymagań wybranej normy. Na podstawie auditu powstaje raport, który jest podstawą do ustalenia harmonogramu wdrażania systemu zarządzania.

Audity sprawdzające przed certyfikacją lub weryfikacją
Audity sprawdzające to ostatni etap przed auditem certyfikującym lub weryfikacją. Jest to forma „próby generalnej”. Mają one za zadanie wykrycie błędów, które nie zostały wcześniej ujawnione oraz wyeliminowanie ich przyczyn.

Audity wewnętrzne na zgodność z normami
Audity wewnętrzne prowadzone przez zewnętrznych auditorów pozwalają na obiektywną i bezstronną oraz rzetelną weryfikację systemu zarządzania. Audity kończą się sporządzeniem rzetelnego raportu.

Ceny usług ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości Organizacji, rodzaju prowadzonej przez nią działalności, a także zakresu realizowanych przez nas zadań.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności