Ocena zgodności

Ocena zgodności jest działaniem polegającym na wykazaniu spełniania (lub jego braku) przez Organizację obowiązujących wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska (do spełniania których zobowiązana jest z mocy prawa bądź też sama dobrowolnie się zobowiązała).

Weryfikacja realizacji w przedsiębiorstwie wymagań prawnych z zakresu BHP i PPOŻ, a także ochrony środowiska dokonana przez niezależnych ekspertów może przynieść wymierne korzyści w postaci identyfikacji obszarów niezgodnych. Specjaliści Biura SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska pozostają do dyspozycji na każdym etapie wdrożenia narzędzi oceny zgodności w zakresie wymagań prawnych dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska.

Stworzone przez nas narzędzie do oceny zgodności daje wiele możliwości identyfikacji, realizacji i monitorowania obowiązujących wymagań prawnych. Ponadto podział bazy na obszary tematyczne pozwala w łatwy sposób wyszukać konkretne wymaganie. Dokonywana przez nas ocena zgodności wraz z bogatymi komentarzami osób oceniających pozwala na wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych.

Korzyści

Do korzyści zlecenia specjalistom z Biura „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami prawnymi należą przede wszystkim:

Ceny usług ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości Organizacji, rodzaju prowadzonej przez nią działalności, a także zakresu realizowanych przez nas zadań.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności