Polityka prywatności i plików cookies​

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przepisami o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych jest Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska z siedzibą w Częstochowie, ul. Matejki 42, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w sądzie rejonowym w Częstochowie pod nr. REGON: 150571321, NIP: 5730018908.
 2. Kontakt do Administratora to: dariusz.okraska@system-biuro.com, tel. 504 255 339 bądź pisemnie na adres 42-202 Częstochowa,
  ul. Matejki 42
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c tj. wtedy, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i f.
 4. Firma Biuro „SYSTEM” Spółka Jawna przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług szkoleniowych, audytowych, doradczych lub informacyjnych i nie udostępnia ich podmiotom trzecim, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia z Państwem, lub wynika to z wykonywanych przez nas w/w czynności jak również w celu marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, audytowych lub doradczych oraz przez okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 6. Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska używa narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Dane przesyłane do Google Analytics są anonimowe.
 7. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube.
 8. W związku z przetwarzanie danych osobowych mają Państwo zgodnie z rozporządzeniem:
  1. Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
  2. Prawo do sprostowania danych
  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  5. Prawo do przenoszenia danych
  6. Prawo do sprzeciwu
  7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
  9. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska dołoży wszelkich starań i zapewni wszelkie środki fizyczne, organizacyjne i techniczne w związku z ochroną danych osobowych jak i przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem i dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informacja o plikach cookies

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie (urządzeniu końcowym) podczas otwieranie różnych stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, jego „długość życia”, oraz przypadkowo wygenerowany numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik.

Polityka plików cookies

Nasza strona internetowa system-biuro.com stosuje pliki cookies, czyli informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą zostać odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, serwery mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzą statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, mają także wpływ na treści reklam dostarczanych użytkownikom aby były bardziej dostosowane do ich zainteresowań.

Ponadto strona internetowa system-biuro.com  a także stosuje pliki cookies potrzebne do korzystania z narzędzia o nazwie Google Analytics, które służy do tworzenia statystyk. Dzięki niemu wiemy w jaki sposób internauci korzystają z naszych stron – bez ich personalnej identyfikacji – czego najczęściej szukają na stronach i ile czasu spędzają na poszczególnych podstronach, a także z jakich przeglądarek korzystają i z jakich rejonów świata pochodzą. Wiedza ta pomaga nam dopracować struktury stron i jej treści tak, żeby jak najlepiej spełniała Państwa oczekiwania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika naszych stron system-biuro.com, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Blokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Blokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony.

Brak zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W razie jakichkolwiek problemów, pytań, bądź uzyskania pomocy skontaktuj się z nami:

 • mailowo na adres: dariusz.okraska@system-biuro.com
 • telefonicznie na numer: 504 255 339
 • bądź pisemnie na adres: Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska, 42-202 Częstochowa, ul. Matejki 42

Klauzula informacyjna RODO

Ogólna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska ul. Matejki 42, 42-202 Częstochowa /dalej: Biuro SYSTEM/.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług nadzoru bhp i p.poż, szkoleń i pozostałej działalności Biura SYSTEM oraz do celów marketingowych związanych z prowadzoną działalnością na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego RODO.
 3. Przekazywanie danych osobowych
  Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.
 4. Czas przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
  a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
  – przez okres wymagany przepisami prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji ubezpieczeniowej i
  rozliczeniowej – wynosi 5 lat;
  – przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów spółki (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia
  ewentualnych roszczeń),
  b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Skarga do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 8. Kontakt z administratorem danych osobowych
  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: dariusz.okraska@system-biuro.com lub telefonicznie pod nr: 504 255 339.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
  zawarcia i realizacji umowy/polisy w ramach działalności prowadzonej przez Biuro SYSTEM.

Rekrutacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska ul. Matejki 42, 42-202 Częstochowa /dalej: Biuro SYSTEM/.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań związanych z procesem rekrutacji na stanowisko pracy: Specjalista ds. ubezpieczeń na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) ww. rozporządzenia ogólnego, przepisów Kodeksu pracy lub umowy współpracy.
 3. Przekazywanie danych osobowych
  Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.
 4. Czas przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko pracy po czym zostaną usunięte w przypadku braku zatrudnienia.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Skarga do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 8. Kontakt z administratorem danych osobowych
  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: dariusz.okraska@system-biuro.com lub telefonicznie pod nr: 504 255 339.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rozpatrzenia dokumentacji rekrutacyjnej.

Personel

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska ul. Matejki 42, 42-202 Częstochowa /dalej: Biuro SYSTEM/.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia stosunku pracy/współpracy na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a), b), c) ww. rozporządzenia ogólnego, w tym: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie, a w odniesieniu do danych o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO lub na podstawie indywidualnej umowy współpracy zawartej pomiędzy Biurem SYSTEM., a podmiotem działalności gospodarczej.
 3. Przekazywanie danych osobowych
  Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.
 4. Czas przetwarzania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) – 10 lub 50 lat.
 5. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Skarga do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.
 8. Kontakt z administratorem danych osobowych
  W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: dariusz.okraska@system-biuro.com lub telefonicznie pod nr: 504 255 339.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości podjęcia stosunku pracy/współpracy w Biurze SYSTEM.