Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Okresowe stacjonarne

Szkolenie wstępne BHP

Kod szkolenia: BHP 00

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie nowo przyjmowanego pracownika z podstawowymi przepisami i zasadami BHP oraz przygotowanie go do bezpiecznego podjęcia i wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku.

Cena

w zależności od liczby uczestników

Formy szkolenia

 • instruktaż ogólny

Terminy i miejsca

Czas trwania: 3 h

termin i miejsce do uzgodnienia

Zgłoszenie

Prosimy o kontakt pod numerem 504 255 339 lub 506 129 076 w celu ustalenia terminu i miejsca szkolenia.

Opis szkolenia

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie BHP
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 4. Zasady poruszania się po terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie, ryzyko zawodowe oraz zapobieganie
 6. Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnętrznym
 7. Zasady przydzielania odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość na miejscu pracy, higiena osobista pracownika – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie szkoleń BHP.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, 506 129 076, dariusz.okraska@system-biuro.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska
42-202 Częstochowa ul. Matejki 42
Bank Millennium O / Częstochowa 76 1160 2202 0000 0005 4446 3540 

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności