Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Okresowe stacjonarne

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Kod szkolenia: BHP 02

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Cena

w zależności od formy szkolenia i liczby uczestników

Formy szkolenia

 • kurs
 • samokształcenie kierowane oraz seminarium
 • samokształcenie kierowane

Terminy i miejsca

Czas trwania: 16 h

termin i miejsce do uzgodnienia

Zgłoszenie

Prosimy o kontakt pod numerem 504 255 339 lub 506 129 076 w celu ustalenia terminu i miejsca szkolenia.

Opis szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
  • odpowiedzialność projektantów, konstruktorów i technologów związana z wykonywanym zawodem
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych)
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
  • system oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nadzór i kontrola warunków pracy
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie szkoleń BHP.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, 506 129 076, dariusz.okraska@system-biuro.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska
42-202 Częstochowa ul. Matejki 42
Bank Millennium O / Częstochowa 76 1160 2202 0000 0005 4446 3540 

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności