Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Okresowe stacjonarne

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników Służby BHP

Kod szkolenia: BHP 06

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Cena

w zależności od liczby uczestników

Formy szkolenia

 • samokształcenie kierowane

Terminy i miejsca

Czas trwania: 32 h

termin i miejsce do uzgodnienia

Zgłoszenie

Prosimy o kontakt pod numerem 504 255 339 lub 506 129 076 w celu ustalenia terminu i miejsca szkolenia.

Opis szkolenia

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektor WE, konwencji MOP):
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  • przepisy dotyczące ochrony kobiet i młodocianych
  • problemy związane interpretacją niektórych przepisów
 2. Problem ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i ocena zagrożeń ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
  • zagrożenia wypadkowe
  • hałas i drgania mechaniczne
  • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły
  • czynniki biologiczne
  • promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe
  • pola elektromagnetyczne
  • energia elektryczna i elektryczność statyczna
  • mikroklimat środowiska pracy
  • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy
  • zagrożenia pożarowe i wybuchowe
  • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno –organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjne
  • urządzenia zabezpieczające
  • środki ochrony indywidualnej
  • systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 45001:2018
 6. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka. Studium przypadków
 8. Nowoczesne metody pracy służby BHP
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Trenerzy

Szkolenie poprowadzą wykładowcy Biura „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska posiadający bardzo bogate doświadczenie w zakresie szkoleń BHP.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, 506 129 076, dariusz.okraska@system-biuro.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska
42-202 Częstochowa ul. Matejki 42
Bank Millennium O / Częstochowa 76 1160 2202 0000 0005 4446 3540 

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności