Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Okresowe, Cykl szkoleń - BHP Okresowe

Szkolenie okresowe BHP dla Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kod szkolenia: BHP 06

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • rozwiązywania trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Cena

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz noclegi w pokojach 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os - 300 zł netto

2450 zł netto

cena regularna

2350 zł netto

cena promocyjna
w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM"

Terminy i miejsca

Czas trwania: 4 dni

16.04 - 19.04.2024 - Wisła

Hotel Pod "Jedlami", ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 300 zł netto

21.05 - 24.05.2024 - Zakopane

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 300 zł netto

24.09 - 27.09.2024 - Zakopane

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 300 zł netto

Zgłoszenie

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem 504 255 339.

Wypełniony formularz prosimy wysyłać
na adres: szkolenia@system-biuro.com

Opis szkolenia

godz. 11.00 – 14.30 – rejestracja Uczestników szkolenia i obiad

Dzień pierwszy – godz. 14.30   – 18.30

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Odpowiedzialność i zadania pracowników służby BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Zasady prowadzenia i dokumentowania kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi BHP – kontrole pracowników służby BHP oraz Komisji ds. BHP
 5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie badania i oceny warunków pracy – studium przypadku:
  • budynki i budowle
  • maszyny i inne urządzenia techniczne
  • procesy

Dzień drugi – godz. 9.00   – 18.30

 1. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujące po 01.05.2023 r. (Badanie trzeźwości zatrudnionych, Praca zdalna , Zmiany w przepisach dot. uprawnień rodzicielskich dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi, Ochrona sygnalistów – zadania pracodawców, Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracowników)
 2. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 4. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na dzień 01.01.2023 r.
 5. Prace szczególnie niebezpieczne
 6. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  • wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  • obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  • obowiązki zespołów powypadkowych

Dzień trzeci – godz. 9.00   – 14.00

 1. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium przypadku – ćwiczenia)
 2. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 3. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych

Dzień czwarty – godz. 8.30   – 13.30

 1. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń – kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Praktyczne uwagi do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz jego dokumentowania
 3. Możliwość wykorzystania rozwiązań Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 w działaniach prewencyjnych w zakresie nadzoru i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Gaszenie pożarów i ewakuacja pracowników:
 5. Egzamin

godz. 13.30 –   obiad

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

lub

Maciej Ujma – Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy – wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, wykładowca z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz technicznych systemów zabezpieczeń dla studentów studiów stacjonarnych i podyplomowych UJD, prowadzenie m.in. szkoleń z zakresu BHP w energetyce oraz BHP w polach elektromagnetycznych dla pracowników i kadry firm elektroenergetycznych.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – Specjalista ds. BHP, wykładowca i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Członek Zarządu Oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Auditor angielskiej jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania BHP. Konsultant i trener w zakresie Systemu Zarządzania BHP wg normy PN-ISO 45001.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, 506 129 076, dariusz.okraska@system-biuro.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska
42-202 Częstochowa ul. Matejki 42
Bank Millennium O / Częstochowa 76 1160 2202 0000 0005 4446 3540 

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska zastrzega sobie prawodo odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia
z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności