Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Okresowe, Cykl szkoleń - BHP Okresowe

Szkolenie BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników

Kod szkolenia: BHP 07

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • prawa pracy i odpowiedzialności w zakresie BHP
 • przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy, Przedstawicieli Pracowników
 • prawidłowej oceny przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
 • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Cena

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz noclegi w pokojach 2-os.

Dopłata do pokoju 1-os - 200 zł netto

2250 zł netto

cena regularna

2150 zł netto

cena promocyjna
w przypadku zgłoszenia co najmniej 2 osób z tej samej organizacji, stali Klienci Biura "SYSTEM"

Terminy i miejsca

Czas trwania: 3 dni

17.04 - 19.04.2024 - Wisła

Hotel Pod "Jedlami", ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła

dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 300 zł netto

22.05 - 24.05.2024 - Zakopane

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 300 zł netto

25.09 - 27.09.2024 - Zakopane

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "HYRNY" ul. Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane

dopłata do przyjazdu dzień wcześniej: 300 zł netto

Zgłoszenie

Zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W innym przypadku prosimy o kontakt pod numerem 504 255 339.

Wypełniony formularz prosimy wysyłać
na adres: szkolenia@system-biuro.com

Opis szkolenia

godz. 6.00 – 9.00 – rejestracja Uczestników szkolenia i śniadanie

Dzień pierwszy – godz. 9.00   – 18.30

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Istotne zmiany wymagań prawnych z zakresu prawa pracy obowiązujące po 01.01.2023 r. (Badanie trzeźwości zatrudnionych, Praca zdalna , Zmiany w przepisach dot. uprawnień rodzicielskich dla pracowników będących rodzicami adopcyjnymi, Ochrona sygnalistów – zadania pracodawców, Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracowników)
 3. Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Powołanie i działania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 5. Regulacje prawne dotyczące powołania, funkcjonowania oraz uprawnień Społecznych Inspektorów Pracy oraz Przedstawicieli Pracowników
 6. Zadania SIP w zakresie bezpieczeństwa pracy, higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy
 7. Współpraca Społecznych Inspektorów Pracy z innymi organami nadzoru
 8. Uprawnienia Społecznych Inspektorów Pracy, Związków Zawodowych oraz Komisji ds. BHP w zakresie ochrony pracy
 9. Zmiany przepisów branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące po 01.01.2023 r.
 10. Prace szczególnie niebezpieczne

Dzień drugi – godz. 9.00   – 14.30

 1. Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
 2. Badanie i ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy:
  • wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny – definicje
  • obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych
  • obowiązki zespołów powypadkowych
 3. Przykładowe wypadki przy pracy – analiza ich przyczyn i okoliczności (studium przypadku – ćwiczenia)
 4. Najczęściej powtarzane błędy w prowadzeniu dokumentacji powypadkowej
 5. Działania prewencyjne w zakresie ograniczania wypadków przy pracy

Dzień trzeci – godz. 8.30   – 13.30

 1. Ogólne wymagania BHP dla stanowisk, obiektów, maszyn i urządzeń – kontrola zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – dobór środków organizacyjnych i ochronnych
 3. Praktyczne uwagi do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego oraz jego dokumentowania
 4. Możliwość wykorzystania rozwiązań Systemu Zarządzania BHP wg nowej normy PN-ISO 45001:2018 w działaniach prewencyjnych w zakresie nadzoru i poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Egzamin

godz. 13.30 – obiad

Trenerzy

Jarosław Uhornicki – Nadinspektor pracy – koordynator zespołu samodzielnych stanowisk ds. nadzoru i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypadków przy pracy.

lub

Maciej Ujma – Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy – wykładowca w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu, wykładowca z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz technicznych systemów zabezpieczeń dla studentów studiów stacjonarnych i podyplomowych UJD, prowadzenie m.in. szkoleń z zakresu BHP w energetyce oraz BHP w polach elektromagnetycznych dla pracowników i kadry firm elektroenergetycznych.

Pelagia Piega – Wykładowca i doradca w zakresie Prawa Pracy w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Wyższej Szkole „HUMANITAS” w Sosnowcu. Ławnik Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Sosnowcu. Do 2005 r. Inspektor Pracy – główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Dariusz Okraska – specjalista ds. zarządzania bezpieczeństwem i higieną, auditor angielskiej jednostki certyfikującej Bureau Veritas Certification Polska w zakresie Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Członek Komitetu Technicznego nr 276 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie.

Marek Iwiński – starszy aspirant Państwowej Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Były dowódca sekcji w specjalistycznej grupie ratownictwa chemicznego.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzieli:

Dariusz Okraska – tel. 504 255 339, 506 129 076, dariusz.okraska@system-biuro.com

Płatności należy dokonać najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia (po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia) lub po szkoleniu na podstawie wystawionej faktury VAT.

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska
42-202 Częstochowa ul. Matejki 42
Bank Millennium O / Częstochowa 76 1160 2202 0000 0005 4446 3540 

Biuro „SYSTEM” Szkolenia i Consulting Dariusz Okraska zastrzega sobie prawodo odwołania lub zmiany terminu i miejsca szkolenia
z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Strona przechowuje i ma dostęp do cookies w celu prawidłowego funkcjonowania, analiz i statystyk . Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności